Uchwała nr XVIII/158/19RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIEz dnia 28 listopada 2019w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnymNa podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15, art 40 ust.1 i 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 tj. ze zm.) oraz art. 51 ust. 4 i 5 i art. 97 ust. 1, 1a i 5 w związku z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 tj. ze zm.), uchwala się co następuje

Uchwała nr XVIII/158/19
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
z dnia 28 listopada 2019


w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15, art 40 ust.1 i 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 tj. ze zm.) oraz art. 51 ust. 4 i 5 i art. 97 ust. 1, 1a i 5 w związku z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 tj. ze zm.), uchwala się co następuje


metryczka


Opublikował: Renata Grochowska (10 grudnia 2019, 13:18:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 445