Uchwała nr XVIII/155/19RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIEz dnia 28 listopada 2019w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 tj.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVIII/155/19
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
z dnia 28 listopada 2019


w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 tj.) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały (1842kB) pdf

Status aktu: nieobowiązujący
Data podjęcia: 28.11.2019
Data wejścia w życie: 01.01.2020
Kategorie tematyczne: GOSPODARKA KOMUNALNA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchyla uchwały:
Uchwała nr VII/63/15 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwały unieważniające:
Uchwała nr XXXV/308/21 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 05.12.2019
  • pozycja w dzienniku: 6847

metryczka


Opublikował: Renata Grochowska (10 grudnia 2019, 13:05:31)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (21 lipca 2021, 08:20:11)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 556