Uchwała nr XIV/131/19Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 27 września 2019zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 19 pkt lit. A pkt 2 z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm. )

Uchwała nr XIV/131/19
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 27 września 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 19 pkt lit. A pkt 2 z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm. )


treść uchwały (42kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (13 października 2019, 08:24:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 406