Uchwała nr XIV/128/19Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 27 września 2019zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 6 l ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1966 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r., poz 1454 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIV/128/19
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 27 września 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 6 l ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1966 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r., poz 1454 ze zm.) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały (93kB) pdf

Status aktu: nieobowiązujący
Data podjęcia: 27.09.2019
Data wejścia w życie:  uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: GOSPODARKA KOMUNALNA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchwała zmieniana: Uchwała nr XIV/131/15 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 09.10.2019
  • pozycja w dzienniku: 5369

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (13 października 2019, 08:12:06)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (20 lipca 2021, 16:01:09)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 343