Uchwała nr XI/97/19Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 26 czerwca 2019w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koronowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 rokuart. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 39 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, ze zmianami)

Uchwała nr XI/97/19
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 26 czerwca 2019


w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koronowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 39 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, ze zmianami)


metryczka


Opublikował: Aneta Babińska (28 czerwca 2019, 09:51:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 220