Uchwała nr VI/55/19Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 27 lutego 2019zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r, poz. 994 ze zm.) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2012 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016) uchwala się co następuje:

Uchwała nr VI/55/19
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 27 lutego 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r, poz. 994 ze zm.) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2012 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016) uchwala się co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały (103kB) pdf

Status aktu: nieobowiązujący
Data podjęcia: 27.02.2019
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: TRANSPORT I KOMUNIKACJA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchwała zmieniana: Uchwała nr XXVIII/275/12 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwały unieważniające:

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 07.03.2019
  • pozycja w dzienniku: 1384

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (6 marca 2019, 14:54:51)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (5 lipca 2022, 13:31:38)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 242