Uchwała nr VI/52/19Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 27 lutego 2019w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Koronowo na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 11a ust. 1-3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 122; ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VI/52/19
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 27 lutego 2019


w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Koronowo na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 11a ust. 1-3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 122; ze zm.) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
treść uchwały (214kB) pdf

Status aktu: nieobowiązujący
Data podjęcia: 27.02.2019
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: GOSPODARKA KOMUNALNA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchwały unieważniające:
Uchwała nr XXIII/199/20 RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 07.03.2019
  • pozycja w dzienniku: 1383

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (6 marca 2019, 14:39:07)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (26 lipca 2021, 10:07:10)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 487