Uchwała nr V/47/19Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 11 lutego 2019w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, niebędącymi jednostkami organizacyjnymi gminy Koronowo, realizującymi zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, w których udzielane są osobom bezdomnym świadczenia w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, z terenu gminy Koronowo. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 i 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 1 pkt. 3, art. 48, art. 48 a, art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 t.j. z późn. zm.)

Uchwała nr V/47/19
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 11 lutego 2019


w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, niebędącymi jednostkami organizacyjnymi gminy Koronowo, realizującymi zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, w których udzielane są osobom bezdomnym świadczenia w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, z terenu gminy Koronowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 i 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 1 pkt. 3, art. 48, art. 48 a, art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 t.j. z późn. zm.)


treść uchwały (113kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (14 lutego 2019, 10:56:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 300