Uchwała nr V/45/19Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 11 lutego 2019zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Koronowo jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 994, ze zm.) w związku z art. 35 ust.4, 38 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm), Rada Miejska w Koronowie uchwala, co następuje:

Uchwała nr V/45/19
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 11 lutego 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Koronowo jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 994, ze zm.) w związku z art. 35 ust.4, 38 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm), Rada Miejska w Koronowie uchwala, co następuje:


treść uchwały (52kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (14 lutego 2019, 10:52:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 288