Obwieszczenie o wydaniu postanowienia i o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie znak:RGGiOŚ.6220.2.1.2012

O B W I E S Z C Z E N I E

w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu postanowienia o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i o zakończeniu postępowania dowodowego

dot.Remontu drogi powiatowej nr 1139C Dziedno-Sitowiec wraz z budową zjazdów i przepustów na odcinku od granicy powiatu w kierunku Dziedzinka – ca 1,2 km, gmina Koronowo, powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie”.

obwieszczenie (28kB) zip

metryczka


Wytworzył: Urszula Dufka (10 lutego 2012)
Opublikował: Urszula Dufka (10 lutego 2012, 11:30:19)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Urszula Dufka (10 lutego 2012, 11:40:39)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1323