Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 29 października 2008 r. w sprawie OŚ-7624-12-08


Koronowo, dnia 29 października 2008 r.
BURMISTRZ KORONOWA
OŚ-7624/12/08
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
               Burmistrz Koronowa zawiadamia strony postępowania administracyjnego, że wniosek w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie drogi krajowej nr 25 na odcinku, Koronowo – Bydgoszcz od km 138+500 do 141+709, ostanie rozpatrzony  po terminie przewidzianym  w art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jt. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz.1071 ze zm.) z uwagi na to, iż ok.100 m drogi znajduje się na terenie Gminy Sicienko i na konieczność dokonania w  myśl art. 46a ust.8  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (jt. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 ze zm.) porozumienia z wójtem. Przewidywany termin załatwienia sprawy do 15.11.2008 r.
   Strony postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie mogą zapoznać się z aktami sprawy w godzinach urzędowania w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Plac Zwycięstwa 1,( pok. Nr 28 Stanowisko ds. Ochrony Środowiska nr  tel. 052 382 64 41).
 
 
Otrzymują :
1)   Strony postępowania administracyjnego
      poprzez podanie do publicznej wiadomości
2)   a/a

metryczka


Wytworzył: Urszula Dufka (29 października 2008)
Opublikował: Monika Majewska (31 października 2008, 11:02:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1179