Obwieszczenie Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/31/06/07/08

Koronowo, dnia 5 września 2008 r.
OŚ- 7624/31/06/07/08

 
  Z A W I A D O M I E N I E
 
Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2000 r. Dz. U. Nr 98 poz.1071 ze zm.) 
z a w i a d a m i a m,
że  zostało  zakończone postępowanie dowodowe z wniosku  FAAR TRADING Sp. z o. o. w Bydgoszczy, ul. Grunwaldzka 235 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn.: „Zakład Magazynowania, Przetwarzania i Recyklingu Odpadów w Koronowie przy ul. Przemysłowej 3 na działce nr 1100”. Strony mogą składać wnioski i wyjaśnienia oraz zapoznać się z zebranymi materiałami dowodowymi w niniejszej sprawie przed wydaniem decyzji administracyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koronowie, przy Placu Zwycięstwa 1, pok. 28, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w godzinach od 10:00 do 14:00.


Burmistrz Koronowa
/-/ mgr Stanisław Gliszczyński
     


 

metryczka


Wytworzył: Urszula Dufka (5 września 2008)
Opublikował: Małgorzata Chudaś (8 września 2008, 11:15:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1217