Obwieszczenie OŚ-7624/11/08

Koronowo, dnia  5 września  2008 r.
OŚ-7624/11/08
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Burmistrz Koronowa zawiadamia strony postępowania administracyjnego, że wniosek w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „budowie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Samociążku Gmina Koronowo” zostanie rozpatrzony po terminie przewidzianym w art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jt. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz.1071 ze zm.) z uwagi na konieczność uzyskania opinii i dokonania uzgodnień warunków do decyzji w przedmiotowej sprawie z organami przewidzianymi w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (jt. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 ze zm.) tj. ze Starostą Bydgoskim i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym  w Bydgoszczy. Przewidywany termin załatwienia sprawy do 30 września 2008 r.
Strony postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie mogą zapoznać się   z aktami sprawy w godzinach urzędowania w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Plac Zwycięstwa 1, ( pok. nr 28 Stanowisko ds. Ochrony Środowiska nr  tel. 052 382 64 41).
 
 
Otrzymują - strony postępowania administracyjnego
poprzez podanie do publicznej wiadomości:
1. umieszczenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Koronowie;
2. umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w miejscu planowanej inwestycji;
3. umieszczeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej:
www.bip.koronowo,pl
4. a/a.

Burmistrz Koronowa
/-/ mgr Stanisław Gliszczyński

metryczka


Wytworzył: Urszula Dufka (5 września 2008)
Opublikował: Małgorzata Chudaś (8 września 2008, 11:00:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1155