Komunikat Burmistrza Koronowa z dnia 21.08.2008 r.

BURMISTRZ KORONOWA
OŚ-6225/2/08

KOMUNIKAT
BURMISTRZA KORONOWA
z dnia 21 sierpnia 2008 r.

Zawiadamiam mieszkańców Koronowa, że w dniu 27 sierpnia 2008 r. w godzinach od 6:00 do 8:00 Elektrownie Wodne Sp. z o.o. Koronowo w Samociążku dokonają płukania starego koryta rzeki Brdy w związku z tym, proszę o zabezpieczenie swojego mienia na terenie bezpośrednio przyległym do koryta rzeki oraz znajdującego się w piwnicach, gdyż istnieje możliwość podniesienia się poziomów wód gruntowych.

Niniejszy komunikat podaję do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koronowie www.bip.koronowo.pl.

Z up. Burmistrza Koronowa
/-/ mgr inż. Grzegorz Rożek
Z- ca Burmistrza

metryczka


Wytworzył: Urszula Dufka (21 sierpnia 2008)
Opublikował: Małgorzata Chudaś (22 sierpnia 2008, 14:30:21)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Chudaś (22 sierpnia 2008, 14:37:54)
Zmieniono: zmiana tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1129