Obwieszczenie Burmistrza Koronowa w sprawie OŚ-7624/9/08

Koronowo, dnia 30.06.2008 r.
BURMISTRZ KORONOWA
OŚ- 7624/9/08


O b w i e s z c z e n i e
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 19 ust 2, pkt.4a, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska(tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150), w związku z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze. zm.),

zawiadamia

że w dniu 30 czerwca 2008 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa budynku inwentarskiego – obory, hali udojowej oraz płyty obornikowej ze zbiornikiem na gnojówkę, na działce nr ewid. 189/11 obręb Krąpiewo na terenie Gospodarstwa Rolnego „Krąpiewo” Sp. z o.o”.
Z aktami przedmiotowej sprawy można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Koronowie Plac Zwycięstwa 1, pok. Nr 28 Stanowisko d/s Ochrony Środowiska, w godzinach pracy urzędu.

Z up. Burmistrza Koronowa
/-/ mgr inż. Grzegorz Rożek
Z-ca Burmistrza

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Chudaś (30 czerwca 2008)
Opublikował: Małgorzata Chudaś (16 lipca 2008, 10:14:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1295