Komunikat Burmistrza Koronowa z dnia 17 czerwca 2008 r.


KOMUNIKAT
BURMISTRZA KORONOWA
z dnia 17 czerwca 2008 r.

Na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (tj. 2005 r. Dz. U. Nr 236 poz. 2008 ze zm.) zawiadamiam, że na terenie gminy Koronowo będą przeprowadzone kontrole właścicieli nieruchomości w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z art. 5 ust 1-4 w/w ustawy.
W myśl art. 5 ust.1-4 Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
1.wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
2.przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;
3.zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie;

3a)gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;

3b)pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;

4.uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;
Zgodnie z art. 6 ust.1 Właściciele nieruchomości podczas kontroli zobowiązani są do udokumentowania, w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie takiej umowy i dowodów płacenia za takie usługi.

Wobec powyższego zwracam się do właścicieli nieruchomości o przygotowanie niezbędnych dokumentów w celu przedłożenia podczas przeprowadzanej kontroli. Komisja działa na podstawie upoważnienia Burmistrza Koronowa i jest zobowiązana do jego okazania przed przystąpieniem do kontroli.

Z up. Burmistrza Koronowa
/-/ mgr inż. Grzegorz Rożek
z-cz Burmistrza


Wytworzył: Monika Majewska (17 czerwca 2008)
Opublikował: Monika Majewska (24 czerwca 2008, 09:08:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2230

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij