Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia do sprawy OŚ-7624/4/07/08

Koronowo, dnia 29 lutego 2008 r.
BURMISTRZ KORONOWA
OŚ- 7624/4/07/08


O b w i e s z c z e n i e
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 19 ust 2, pkt.4a, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska(tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zm.), w związku z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze. zm.),

zawiadamia

że w dniu 29 lutego 2008 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji paliw na działce nr 1078/14 przy ulicy Pomianowskiego w Koronowie”. Z aktami przedmiotowej sprawy można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Koronowie Plac Zwycięstwa 1, pok. Nr 28 Stanowisko d/s Ochrony Środowiska , w godzinach pracy urzędu.

Z up. Burmistrza Koronowa
/-/ mgr inż. Grzegorz Rożek
Z-ca Burmistrza


Decyzja Burmistrza Koronowa (74kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Urszula Dufka (29 lutego 2008)
Opublikował: Urszula Dufka (5 marca 2008, 12:27:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2062