Komunikat Burmistrza Koronowa dot. szkolenia

Komunikat
Burmistrza Koronowa

Informuje, że Urząd Miejski w Koronowie wraz z Kujawsko – Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie w ramach powszechnej edukacji ekologicznej w dniu 07 lutego 2008 r. w godzinach od 10.00 do 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Koronowie przy ul. Farnej 24, organizuje dla mieszkańców gminy Koronowo nieodpłatne szkolenie na temat:

1 .Gospodarowanie zgodne z wymogami ochrony środowiska w gospodarstwach rolnych i domowych.

Omawiane będą między innymi obowiązki wynikające z:
- Prawa ochrony środowiska;
- Ustawy o odpadach;
- Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych;
- Prawa wodnego;
- Prawa ochrony przyrody;
- Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wykład i prezentację przeprowadzi – Pani inż. Bożena Błaszczyńska z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

2. Przydomowe oczyszczalnie ścieków komunalnych.

Omawiane będą między innymi:
- Zasady działania przydomowej oczyszczalni ścieków;
- Możliwości refundacji, dofinansowania i kredytowania inwestycji;
- Możliwości uzyskania oszczędności oraz zasady ponownego wykorzystania wody wychodzącej z przydomowej oczyszczalni ścieków;
- Aspekty prawne i pozwolenia.

Wykład i prezentacje przeprowadzi – Pan Adam Jendrzejczak z P.H.U. POLIMAT Sp. z o.o. w Toruniu.

Na szkolenie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Koronowo, a w szczególności rolników, przedsiębiorców, handlowców, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje i organizacje społeczne oraz młodzież licealną i młodzież zespołu szkół zawodowych.


Burmistrz Koronowa
/-/ mgr Stanisław Gliszczyński

metryczka


Wytworzył: Urszula Dufka (25 stycznia 2008)
Opublikował: Urszula Dufka (1 lutego 2008, 14:10:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1921