Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 8 października 2007 r.


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA KORONOWA
z dnia 08 października 2007 r.

w sprawie odpadów dopuszczonych do wykorzystania jako paliwo w instalacjach grzewczych


Na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 75, poz. 527) dopuszcza się do spalania w domowych instalacjach grzewczych jako paliwo, wyłącznie odpady o kodach:

03 01 01 - Odpady kory i korka;
ex 03 01 05 - Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa , drewno inne niż
wymienione w kodzie 03 01 04* (zawierające substancje niebezpieczne)
ex 03 03 01 - Odpady z kory
17 02 01 - Drewno
19 12 01 - Papier i tektura
19 12 07 - Drewno inne niż wymienione z 19 12 06* ( zawierające substancje
niebezpieczne )
20 01 01 - Papier i tektura.

Uwaga! Za niestosowanie się do obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie w myśl art. 71 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( tj. z 2007 r. Dz. U. Nr 39, poz. 251 ze zm.) grozi kara aresztu lub grzywny.


z up. Burmistrza
/-/ mgr inż. Grzegorz Rożek
Zastępca Burmistrza

metryczka


Wytworzył: Urszula Dufka (8 października 2007)
Opublikował: Urszula Dufka (12 października 2007, 08:39:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1743