Uchwała nr XLVII/394/17Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 22 czerwca 2017w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Koronowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 72 ust.1 w związku z 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLVII/394/17
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 22 czerwca 2017


w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Koronowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 72 ust.1 w związku z 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Monika Lewandowska (27 czerwca 2017, 13:36:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 775