Uchwała nr XLVI/375/17Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 31 maja 2017w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach na terenie Gminy KoronowoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446, 1579, 1948) oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r., poz. 487), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLVI/375/17
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 31 maja 2017


w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach na terenie Gminy Koronowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446, 1579, 1948) oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r., poz. 487), uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Monika Lewandowska (5 czerwca 2017, 13:58:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 285