Uchwała nr XLVI/369/17Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 31 maja 2017w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Morzewiec Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz.446, zmiany : poz.1579, poz. 1948; z 2017 roku poz. 730) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLVI/369/17
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 31 maja 2017


w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Morzewiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz.446, zmiany : poz.1579, poz. 1948; z 2017 roku poz. 730) uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Monika Lewandowska (5 czerwca 2017, 13:33:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 354