Uchwała nr XLIII/350/17Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 30 marca 2017w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Nowodworskiej w Koronowie, gm. KoronowoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze. zm.), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLIII/350/17
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 marca 2017


w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Nowodworskiej w Koronowie, gm. Koronowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze. zm.), uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Monika Lewandowska (4 kwietnia 2017, 13:33:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 308