Uchwała nr XLIII/345/17Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 30 marca 2017w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 210 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Rada Miejska w Koronowie uchwala, co następuje:

Uchwała nr XLIII/345/17
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 marca 2017


w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 210 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Rada Miejska w Koronowie uchwala, co następuje:


metryczka


Opublikował: Monika Lewandowska (4 kwietnia 2017, 13:03:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 581