Uchwała nr XLIII/344/17Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 30 marca 2017w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i innych publicznych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę KoronowoNa podstawie art. 131 ust. 4 i 6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) w związku z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Rada Miejska w Koronowie uchwala, co następuje:

Uchwała nr XLIII/344/17
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 marca 2017


w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i innych publicznych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Koronowo

Na podstawie art. 131 ust. 4 i 6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) w związku z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Rada Miejska w Koronowie uchwala, co następuje:


metryczka


Opublikował: Monika Lewandowska (4 kwietnia 2017, 13:00:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 296