Uchwała nr XI/104/15Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 24 czerwca 2015w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na 6 września 2015 r.Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 318) oraz art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm[1]) na wniosek Burmistrza Koronowa, Rada Miejska w Koronowie uchwala, co następuje:

Uchwała nr XI/104/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 24 czerwca 2015


w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na 6 września 2015 r.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 318) oraz art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm[1]) na wniosek Burmistrza Koronowa, Rada Miejska w Koronowie uchwala, co następuje:


metryczka


Opublikował: Sylwia Borowiec (1 lipca 2015, 14:50:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 543