Uchwała nr XI/101/15Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 24 czerwca 2015w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Lipkusz 2" dla terenu położonego w KoronowieNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 20 ust. 1 oraz art. 34 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199)

Uchwała nr XI/101/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 24 czerwca 2015


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Lipkusz 2" dla terenu położonego w Koronowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 20 ust. 1 oraz art. 34 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199)Uchwała ma rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody


metryczka


Opublikował: Sylwia Borowiec (1 lipca 2015, 14:30:29)

Ostatnia zmiana: Sylwia Borowiec (24 lipca 2015, 13:27:37)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 526