Uchwała nr VIII/76/15Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 29 kwietnia 2015w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Samociążek.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz.594, zmiany: poz.645, poz.1318; z 2014 roku poz.379, poz.1072) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VIII/76/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 kwietnia 2015


w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Samociążek.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz.594, zmiany: poz.645, poz.1318; z 2014 roku poz.379, poz.1072) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
Treść uchwały (133kB) pdf

Status aktu: obowiązujący
Data podjęcia: 29.06.2022
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: NAZEWNICTWO ULIC, PLACÓW I MOSTÓW
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchwały zmieniające:
Uchwała nr LX/511/22 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 06.05.2015
  • pozycja w dzienniku: 2015.1526

metryczka


Opublikował: Sylwia Borowiec (4 maja 2015, 13:56:13)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (5 lipca 2022, 12:42:11)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 601