Uchwała nr VIII/74/15Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 29 kwietnia 2015w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594; ze zmianami poz. 645; poz. 1318; z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1381; ze zmianami z 2014 r., poz. 40), art. 6 ust. 12, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 465) oraz art. 28 § 4, art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 749; ze zmianami poz. 848; poz. 1101; poz. 1342; poz. 1529; z 2013 r., poz. 35, poz. 985, poz. 1027, poz. 1036, poz. 1145, poz. 1149, poz. 1313, poz. 1289; z 2014 r. poz. 183, poz. 567, poz. 915, poz. 1171, poz. 1215, poz. 1328, poz. 1644; z 2015 r. poz. 211 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VIII/74/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 kwietnia 2015


w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594; ze zmianami poz. 645; poz. 1318; z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1381; ze zmianami z 2014 r., poz. 40), art. 6 ust. 12, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 465) oraz art. 28 § 4, art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 749; ze zmianami poz. 848; poz. 1101; poz. 1342; poz. 1529; z 2013 r., poz. 35, poz. 985, poz. 1027, poz. 1036, poz. 1145, poz. 1149, poz. 1313, poz. 1289; z 2014 r. poz. 183, poz. 567, poz. 915, poz. 1171, poz. 1215, poz. 1328, poz. 1644; z 2015 r. poz. 211 ) uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:
Treść uchwały (113kB) pdf

Status aktu: nieobowiązujący
Data podjęcia: 29.04.2015
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: PODATKI I OPŁATY
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchyla uchwały:
Uchwała nr VIII/64/11 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwały zmieniające:
Uchwała nr XLII/325/17 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwały unieważniające:
Uchwała nr XLIV/354/17 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 06.05.2015
  • pozycja w dzienniku: 1524

metryczka


Opublikował: Sylwia Borowiec (4 maja 2015, 13:47:00)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (23 lipca 2021, 11:20:36)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 443