Uchwała nr VII/65/15Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 25 marca 2015w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mąkowarsko. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, zmiany: poz. 645, poz. 1318; z 2014 roku poz. 379, poz. 1072), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VII/65/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 25 marca 2015


w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mąkowarsko.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, zmiany: poz. 645, poz. 1318; z 2014 roku poz. 379, poz. 1072), uchwala się, co następuje:


metryczka


Opublikował: Sylwia Borowiec (30 marca 2015, 14:47:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 570