Uchwała nr V/34/15Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 13 lutego 2015w sprawie określenia kryteriów w drugim etapie rekrutacji do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koronowo i liczby punktów dla każdego kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. ) oraz art. 20c ust. 4, 5, 6 i 8 w związku z art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm .) Uchwala się, co następuje:

Uchwała nr V/34/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 13 lutego 2015


w sprawie określenia kryteriów w drugim etapie rekrutacji do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koronowo i liczby punktów dla każdego kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. ) oraz art. 20c ust. 4, 5, 6 i 8 w związku z art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm .) Uchwala się, co następuje:metryczka


Opublikował: Adela Rojek (23 lutego 2015, 11:58:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 656