Uchwała nr XLVI/417/14Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 29 stycznia 2014w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w programie wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594, zmiana poz. 645 i poz. 1318) art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 182, zmiana poz. 509 i poz. 1650)

Uchwała nr XLVI/417/14
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 stycznia 2014


w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w programie wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594, zmiana poz. 645 i poz. 1318) art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 182, zmiana poz. 509 i poz. 1650)


metryczka


Opublikował: Żaneta Zenel (30 stycznia 2014, 10:52:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 915