Uchwała nr XIV/134/19Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 27 września 2019w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy i Sądu Rejonowego w Bydgoszczy na kadencję 2020 - 2023 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 52, ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIV/134/19
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 27 września 2019


w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy i Sądu Rejonowego w Bydgoszczy na kadencję 2020 - 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 52, ze zm.) uchwala się, co następuje:


treść uchwały (62kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (13 października 2019, 08:28:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 355