zamówienie na:

Wydanie 5 opinii na temat spełniania przez sale lekcyjne, w których planuje się utworzenie przedszkola wymagao ochrony przeciwpożarowej, przepisów bhp, sanitarnych oraz budowlanych - III postępowanie

zamawiający: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: MGZE.271.14-3.VIII.2015
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 16 kwietnia 2015  09:00
wynik postępowania: Zamieszczono protokół sesji otwarcia ofert. 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (501kB) pdf


Koronowo, dnia 16.04.2015 r.
MGZE.271.14-3.2015.VIII
 
Protokół sesji otwarcia ofert
„Wydanie 5 opinii na temat spełniania przez sale lekcyjne wymagań ochrony przeciwpożarowej, przepisów bhp, sanitarnych oraz budowlanych”
 
1.       W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło 6 ofert.
 
Oferta Nr 1
Nazwa wykonawcy:
mgr inż. Kazimierz Chyła RZECZOZNAWCA BUDOWLANY     
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie budownictwa ogólnego i przemysłowego
ul. Gryfa Pomorskiego 5/12 85-795 Bydgoszcz
Część I: Szkoła Podstawowa w Buszkowie– 1.900,00 zł
Część II: Szkoła Podstawowa w Witoldowie – 1.900,00 zł
Część III: Szkoła Podstawowa w Sitowcu – 1.900,00 zł
Cześć IV: Zespół Szkół w Wierzchucinie Królewskim – 1.900,00 zł– część unieważniona. Oferta nie podlega ocenie.
Cześć V: Zespół Szkół w Mąkowarsku – 1.900,00 zł
 
Wartość oferty dla czterech części: 7.600,00 zł
 
Oferta Nr 2
Nazwa wykonawcy:
Bydgoski Dom Technika NOT Sp. z o.o.
ul. Bol. Rumińskiego 6, 85-030 Bydgoszcz
Część I: Szkoła Podstawowa w Buszkowie – 1.400,00 zł
Część II: Szkoła Podstawowa w Witoldowie – 1.400,00 zł
Część III: Szkoła Podstawowa w Sitowcu – 1.400,00 zł
Cześć IV: Zespół Szkół w Wierzchucinie Królewskim – 1.400,00 zł – część unieważniona. Oferta nie podlega ocenie.
Cześć V: Zespół Szkół w Mąkowarsku – 1.400,00 zł
 
Wartość oferty dla czterech części: 5.600,00 zł
 
Oferta Nr 3
Nazwa wykonawcy:
TERM-BUD ISGiW
ul. Książkowa 9G/716, 03-134 Warszawa
Część I: Szkoła Podstawowa w Buszkowie – 2.324,70 zł
Część II: Szkoła Podstawowa w Witoldowie – 2.324,70 zł
Część III: Szkoła Podstawowa w Sitowcu – 2.324,70 zł
Cześć IV: Zespół Szkół w Wierzchucinie Królewskim – 2.324,70  zł – część unieważniona. Oferta nie podlega ocenie.
Cześć V: Zespół Szkół w Mąkowarsku – 2.324,70 zł
Wartość oferty dla czterech części: 9.298,80 zł
 
Oferta Nr 4
Nazwa wykonawcy:
FORMAT
Jacek Wiśniewski
ul. Emilii Plater 17/5, 85-664 Bydgoszcz
Część I: Szkoła Podstawowa w Buszkowie – 1.599,00 zł
Część II: Szkoła Podstawowa w Witoldowie – 1.599,00 zł
Część III: Szkoła Podstawowa w Sitowcu – 1.599,00 zł
Cześć IV: Zespół Szkół w Wierzchucinie Królewskim – 1.599,00 zł – część unieważniona. Oferta nie podlega ocenie.
Cześć V: Zespół Szkół w Mąkowarsku – 1.599,00 zł
Wartość oferty dla czterech części: 6.396,00 zł
 
Oferta Nr 5
Nazwa wykonawcy:
Firma „CZERLI”  Lidia Czerwińska
ul. Platynowa 1, 85-445 Bydgoszcz
Część I: Szkoła Podstawowa w Buszkowie – 1.000,00 zł
Część II: Szkoła Podstawowa w Witoldowie – 1.000,00 zł
Część III: Szkoła Podstawowa w Sitowcu – 1.000,00 zł
Cześć IV: Zespół Szkół w Wierzchucinie Królewskim – 1.200,00 zł – część unieważniona. Oferta nie podlega ocenie.
Cześć V: Zespół Szkół w Mąkowarsku – 1.200,00 zł
Wartość oferty dla czterech części: 4.200,00 zł
 
Oferta Nr 6
Nazwa wykonawcy:
 
Zakład Projektowania i Nadzoru „EFEKT-BUD” Antoni Cieśla
85-791 Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35
Część I: Szkoła Podstawowa w Buszkowie – 1.722,00 zł
Część II: Szkoła Podstawowa w Witoldowie – 1.722,00 zł
Część III: Szkoła Podstawowa w Sitowcu – 1.7222,00 zł
Cześć IV: Zespół Szkół w Wierzchucinie Królewskim – 1.845,00 zł – część unieważniona. Oferta nie podlega ocenie.
Cześć V: Zespół Szkół w Mąkowarsku – 1.845,00 zł
Wartość oferty dla czterech części: 7.011,00 zł

Zamawiający unieważnia postępowanie w części IV - Zespół Szkół w Wierzchucinie Królewskim. Oceniane będą oferty złożone dla części I,II,III,V.

metryczka


Opublikował: Marcin Kłodzinski (10 kwietnia 2015, 08:59:38)

Ostatnia zmiana: Marcin Kłodzinski (16 kwietnia 2015, 10:13:31)
Zmieniono: Dodano protokół sesji otwarcia ofert.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 645