zamówienie na:

SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO

zamawiający: Sprzedajacy-Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg
nr sprawy: ZP.233.3.2015
wartość: Szacunkowa wartość rynkowa
termin składania ofert: 28 kwietnia 2015  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU V OFERTOWYM
NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO
I. Organizator przetargu-Sprzedający:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo www.bip.koronowo.pl
II. Przedmiot sprzedaży:
1. Autobus, Autosan H9-21.41S, CBY  NG84;
VIN: SUASW3AAPYSO21716
rok produkcji 2000; data pierwszej rejestracji: 29.06.2000 r.
termin następnego badania technicznego: 05.09.2015 r.
silnik: ANDORIA typ: 6cT107 układ: 6RT moc (KW/KM)110/150;  pojemność (cm3) - 6540
liczba miejsc pasażerskich 51 w tym stojących 12

cena minimalna: brutto – 6 800,00 zł. (słownie: sześć tysięcy osiemset złotych ) w tym Vat 23 %
Opis stanu technicznego:
Silnik z osprzętem – Silnik kompletny, nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Stan techniczny odpowiedni do zużycia resursu. Zużycie naturalne. Trudności uruchomienia silnika zimnego, nierównomierna praca na niskich obrotach, wyciek oleju. W celu odtworzenia własności użytkowych silnik wymaga przeprowadzenia naprawy o średnim zakresie.
Układ napędowy - Stan techniczny odpowiedni do zużycia resursu. Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania: hałaśliwa praca przekładni pod obciążeniem, hałaśliwa praca na biegu jałowym, wycieki oleju. W celu odtworzenia właściwości użytkowych układ napędowy wymaga przeprowadzenia naprawy o średnim zakresie.
Układ jezdny - Ogumienie przednie i tylne, zużycie bieżnika ca 80%, bez widocznych wad i uszkodzeń. Resory piórkowe trwale odkształcone. Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Zużycie naturalne odpowiednie do okresu eksploatacji.
Zespoły funkcjonalne – układ hamowania i kierowania funkcjonują poprawnie. Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Naturalne zużycie starzeniowe.
Nadwozie autobusu – Zużycie naturalne odpowiednie do okresu eksploatacji. Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Osprzęt funkcjonuje bez zastrzeżeń. Występują ogniska korozji, lokalne z ubytkami materiału. Oblachowanie ścian bocznych, nadproża, błotniki ramki okienne, skorodowane. Uszczelki zużyte (zbutwiałe). Ubytki powłoki malarskiej. Powłoka malarska matowa. Wnętrze nadwozia w dobrym stanie technicznym. Naturalne zużycie starzeniowe.
Instalacja elektryczna z osprzętem - Nie stwierdzono istotnych uszkodzeń dla poprawności działania. Naturalne zużycie starzeniowe. Instalacja elektryczna popękana, poprzecierana. Zużycie naturalne odpowiednie do okresu eksploatacji.
Ocena ogólna - Stan techniczny odpowiedni do zużycia resursu. Nie stwierdzono istotnych uszkodzeń dla poprawności działania. Lokalne ubytki powłoki malarskiej, występują ogniska korozji powierzchniowej i wżerowej wraz z ubytkami materiału. W celu odtworzenia właściwości użytkowych wymaga się przeprowadzenia naprawy o średnim zakresie.

2. AUTOBUS Autosan typ H9-21.41 CBY NF61
nr identyfikacyjny VIN: SUAAW3AAPYS021723
rok produkcji:2000; data pierwszej rejestracji: 23.06.2000 r.
termin następnego badania technicznego: 10.04.2015 r.
silnik: Andoria, typ 6cT107, układ 6RT moc (KW/KM) – 110/150 pojemność (cm3) - 6540
skrzynia biegów FPS typ: S5-45
liczba miejsc pasażerskich 52 w tym stojących 12

cena minimalna: brutto – 6 900,00 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset złotych) w tym Vat 23 %
Opis stanu technicznego:
Silnik z osprzętem - Silnik kompletny, nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Stan techniczny odpowiedni do zużycia resursu. Zużycie naturalne. Trudności uruchomienia silnika zimnego, nierównomierna praca na niskich obrotach, wyciek oleju. W celu odtworzenia właściwości  użytkowych silnik wymaga przeprowadzenie naprawy o średnim zakresie.
Układ napędowy - Stan techniczny odpowiedni do zużycia resursu, nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania:
 - hałaśliwa praca przekładni pod obciążeniem,
 - hałaśliwa praca na biegu jałowym, wycieki oleju.
W celu odtworzenia właściwości użytkowych układ napędowy wymaga przeprowadzenia naprawy o średnim zakresie.
Układ jezdny - Ogumienie  przednie i tylne – zużycie bieżnika ca 60%,  bez widocznych wad i uszkodzeń. Resory piórowe trwale odkształcone. Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Zużycie naturalne odpowiednie do  okresu eksploatacji.
Zespoły funkcjonalne - Układ hamowania i kierowania funkcjonują poprawnie. Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Naturalne zużycie starzeniowe.
Nadwozie autobusu - Zużycie naturalne odpowiednie do okresu eksploatacji. Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Osprzęt dodatkowy funkcjonuje bez zastrzeżeń. Występują ogniska korozji z ubytkami materiału. Oblachowanie ścian bocznych, nadproża, błotniki, ramki okienne skorodowane. Uszczelki zużyte (zbutwiałe).Ubytki powłoki malarskiej. Powłoka malarska matowa. Wnętrze nadwozia w dobrym stanie technicznym. Naturalne  zużycie starzeniowe.
Instalacja elektryczna z osprzętem - Nie stwierdzono istotnych uszkodzeń dla poprawności działania. Naturalne zużycie starzeniowe. Zużycie naturalne odpowiednie do okresu eksploatacji.
Ocena ogólna - Stan techniczny odpowiedni do zużycia resursu. Nie stwierdzono istotnych uszkodzeń dla poprawności działania. Występują lokalne ubytki powłoki malarskiej. Ogniska korozji powierzchniowej i wżerowej z ubytkami materiału. W celu odtworzenia właściwości użytkowych wymaga się przeprowadzenia naprawy o średnim zakresie.  

3. AUTOBUS AUTOSAN typ A10-12T CBY 20430
 nr identyfikacyjny VIN: SUALD4MFPVS620039
 rok produkcji:1997
 data pierwszej rejestracji: 27.11.1997 r.
 termin następnego badania technicznego:
 silnik: typ OM401, układ 6VTI
 moc (KW/KM) – 290/213
 pojemność (cm3) - 9570
 skrzynia biegów - marka: FPS, typ: TS6-120
 ogumienie 11R 22,5
 liczb miejsc siedzących (osób) - 47
 maksymalna masa całkowita (kg) - 16000

cena minimalna: brutto – 18 000,00 (słownie: osiemnaście tysięcy złotych) w tym Vat 23%
(Faktura zostanie wystawiona przez MGOK w Koronowie)
Opis stanu technicznego:
Silnik z osprzętem - Silnik kompletny, nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Stan techniczny odpowiedni do zużycia resursu. Zużycie naturalne. Trudności uruchomienia silnika zimnego, nierównomierna praca na niskich obrotach, wyciek płynu chłodzącego, paliwa, oleju, brudny, ogniska korozji powierzchniowej i wżerowej z ubytkami metalu. W celu odtworzenia właściwości  użytkowych silnik wymaga przeprowadzenie naprawy o średnim zakresie.
Układ jezdny - Ogumienie  przednie i tylne – zużycie bieżnika ca 50%,  bez widocznych wad i uszkodzeń. Resory piórowe trwale odkształcone. Nie wracają koła do jazdy na wprost, nadmierne luzy na łożyskach kół lub niewyważenie kół. Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Zużycie naturalne odpowiednie do  okresu eksploatacji.
Zespoły funkcjonalne - Układ hamowania brak równomierności hamowania nie równomierny rozkład sił na lewe i prawe koło osi tylnej, układ kierowania nadmierny luz sumaryczny, nadmierne luzy w połączeniach drążków układu, głowiczkach. Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Naturalne zużycie starzeniowe.
Nadwozie autobusu - Zużycie naturalne odpowiednie do okresu eksploatacji. Nie stwierdzono uszkodzeń istotnych dla poprawności funkcjonowania. Wyposażenie dodatkowe funkcjonuje bez zastrzeżeń. Występują ogniska korozji powierzchniowej i wżerowej z ubytkami materiału. Oblachowanie ścian bocznych, nadproża, błotniki, ramki okienne, skorodowane. Uszczelki zużyte (zbutwiałe). Ubytki powłoki malarskiej. Powłoka malarska matowa. Wnętrze nadwozia w dobrym stanie technicznym. Naturalne  zużycie starzeniowe.
Instalacja elektryczna z osprzętem - Nie stwierdzono istotnych uszkodzeń dla poprawności działania. Naturalne zużycie starzeniowe. Zużycie naturalne odpowiednie do okresu eksploatacji.
Ocena ogólna - Stan techniczny odpowiedni do zużycia resursu. Nie stwierdzono istotnych uszkodzeń dla poprawności działania. Ogniska korozji powierzchniowej i wżerowej z ubytkami materiału. W celu odtworzenia właściwości użytkowych wymaga się przeprowadzenia naprawy o średnim zakresie.  

III. Uwaga! Ocena stanu technicznego nie stanowi ekspertyzy technicznej
Przedmiot przetargu można oglądać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w  Koronowie Al. Wolności 4 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 12.00 tel. 52-5860-408 lub 52- 5860-409
1. Termin składania ofert upływa 28.04.2015 r. o godz. 9:00
2. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Al. Wolności 4 w Koronowie do dnia 28.04.2015 r. godz. 9:00.
3. Koperta powinna być oznaczona „OFERTA NA ZAKUP, ...............................................                                                                                                 (wskazanie środka transportowego)     
(Autobus CBY NG84, Autobus CBY NF61, Autobus Autosan CBY 20430)
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości
- Autobus Autosan CBY NG84 – 500,00 zł
- Autobus Autosan CBY NF61 – 600,00 zł
- Autobus Autosan CBY 20430 – 1 500,00 zł
5. Wadium należy wpłacić do dnia 27.04.2015 r. w kasie Zakładu lub przelewem na konto 95 8144 0005 2001 0000 1805 0001. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub zwrócone w ciągu 3 dni. W przypadku wyboru oferenta z najkorzystniejszą ofertą, który w terminie nie zapłaci pozostałej kwoty, wadium przepada.
6. Nabywca może złożyć ofertę na wszystkie lub na poszczególne składniki majątku ruchomego.
7. Oferta powinna zawierać:
- dane osobowe oferenta
- proponowaną cenę brutto określoną w złotych
- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
- sposób kontaktu z oferentem
8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.04.2015 r. o godz. 9.15
9. Wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę jest zobowiązany w terminie do 7 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu dokonać wpłaty ceny ustalonej w przetargu na konto 95 8144 0005 2001 0000 1805 0001
10. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
11. Oferta zostanie odrzucona jeżeli:
- została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta który nie wniósł wadium
- nie zawiera danych, o których mowa w pkt. 6, lub jest niekompletna, nieczytelna lub budząca inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
12. Kryterium wyboru oferty: cena 100%
13. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu, zmiany ogłoszenia o przetargu, a także zmianę warunków przetargu, jak również odwołanie przetargu oraz jego warunków bez podania przyczyn.
druki do pobrania (215kB) pdf
Zatwierdził:
P.O. Dyrektor ZGKiM
Adam Kęskrawiec

ZAWIADOMIENIE O  WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
            Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie zawiadamia, iż na podstawie § 20 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe komisja przetargowa dokonała wyboru nabywców, którzy złożyli oferty z najwyższą cenę kupna majątku ruchomego:

1. Autobus Autosan H9-21.41S, CBY  NG84 – 9 214,00 zł Usługi Transportowe EURO – BUS Andrzej Krzysztofowicz, ul. Poznańska 47 a, 62 – 540 Kleczew
2. Autobus Autosan typ H9-21.41 CBY NF61 – 7 847,40 zł P.P.H.U. „NOW – POL” A. Nowak J. Nowak s.c. Bierzglinek, ul. Bukowa 54, 62-300 Września
3. Autobus Autosan typ A10-12T CBY 20430 – brak ofert

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Oferta nr 1.
Nazwa i adres oferenta: Handel i Usługi, Małgorzata Tkaczyk, ul. Wł Jagiełły 5, 87-617 Bobrowniki
Autobus Autosan H9-21.41S, CBY  NG84 – cena minimalna 6 800,00 zł, cena oferowana 7 060,00 zł
Autobus Autosan typ H9-21.41 CBY NF61- cena minimalna 6 900,00 zł, cena oferowana 7 060,00 zł

Oferta nr 2.
Nazwa i adres oferenta: Firma Handlowo – Usługowa Jacek Osowiecki, ul. Jesionowa 7, 07-205 Rząśnik
Autobus Autosan H9-21.41S, CBY  NG84 – cena minimalna 6 800,00 zł, cena oferowana 6 830,00 zł
Autobus Autosan typ H9-21.41 CBY NF61- cena minimalna 6 900,00 zł, cena oferowana 7 240,00 zł

Oferta nr 3.
Nazwa i adres oferenta: Usługi Transportowe EURO – BUS Andrzej Krzysztofowicz, ul. Poznańska 47 a, 62 – 540 Kleczew
Autobus Autosan H9-21.41S, CBY  NG84 – cena minimalna 6 800,00 zł, cena oferowana 9 214,00 zł

Oferta nr 4.
Nazwa i adres oferenta: Bożena Świątkowska, ul. Al. Wolności 9/53, 86-010 Koronowo
Autobus Autosan typ H9-21.41 CBY NF61- cena minimalna 6 900,00 zł, cena oferowana 7 055,00 zł

Oferta nr 5.
Nazwa i adres oferenta: P.P.H.U. „NOW – POL” A. Nowak J. Nowak s.c. Bierzglinek, ul. Bukowa 54, 62-300 Września
Autobus Autosan H9-21.41S, CBY  NG84 – cena minimalna 6 800,00 zł, cena oferowana 7 675,20 zł
Autobus Autosan typ H9-21.41 CBY NF61- cena minimalna 6 900,00 zł, cena oferowana 7 847,40 zł

Oferta nr 6.
Nazwa i adres oferenta: Regularny Przewóz Osób Ryszard Grzywacz ul. Młodzieżowa 8, 07-200 Wyszków
Autobus Autosan H9-21.41S, CBY  NG84 – cena minimalna 6 800,00 zł, cena oferowana 7 370,00 zł

Dziękujemy za udział w przetargu, a nabywcom których oferty wygrały gratulujemy.
Zatwierdził:
P.O. Dyrektor ZGKiM
Adam Kęskrawiec


metryczka


Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (9 kwietnia 2015, 14:00:26)

Ostatnia zmiana: Angelika Gordon - Wolfram (28 kwietnia 2015, 11:18:43)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 757