zamówienie na:

Przeprowadzenie warsztatów z animatorem muzycznym w ramach projektu „Wrota Sukcesu” - 2015

zamawiający: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: MGZE.271.3.VIII.2015/9.1.2
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 26 marca 2015  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (564kB) pdf


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zestawienie ofert
Oferta Nr 1
Nazwa wykonawcy: DLAKADR.PL Sp. z o.o.
15-080 Białystok ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
Wartość: 2.196,00 zł.

Oferta Nr 2
Nazwa wykonawcy:Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne Ośrodek Szkoleniowy w Koronowie
86-010 Koronowo ul. Szosa Kotomierska 3
Wartość: 1.560,00 zł.


Najkorzystniejsza oferta została złożona przez:

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne
Ośrodek Szkoleniowy w Koronowie
86-010 Koronowo ul. Szosa Kotomierska 3

metryczka


Opublikował: Marcin Kłodzinski (19 marca 2015, 12:52:14)

Ostatnia zmiana: Marcin Kłodzinski (1 kwietnia 2015, 21:23:39)
Zmieniono: dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 475