zamówienie na:

Przeprowadzenie warsztatów skutecznej prezentacji w ramach projektu „Wrota Sukcesu”

zamawiający: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: MGZE.271.13.2014.VIII/9.1.2
wartość: pon. 30.000 EURO NETTO
termin składania ofert: 24 listopada 2014  09:00
wynik postępowania: ZAMIESZCZONO PONIŻEJ 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (565kB) pdfProtokół sesji otwarcia ofert
Przeprowadzenie warsztatów skutecznej prezentacji
 w ramach projektu „Wrota Sukcesu”

W dniu 24.11.2014r. o godz. 9.30 w Miejsko- Gminnym Zespole Edukacji dokonano otwarcia ofert.

Do godziny 9.00 wpłynęły następujące oferty:
1.    RED Marcin Pankow
Sojowa 18A/15
81-589 Gdynia
Wartość brutto: 1 792,00
2.    Centrum FITZGERALD Sp. z o.o.
Ul. Promienista 30
60-288 Poznań
Wartość brutto: 1 440,00
3.    Inicjatywa Monika Balcer-Grudzień
Biały Bór 97a
86-302 Biały Bór
Wartość brutto: 840,00
4.    Sylwia Pawlak Fiolka Endorfin
ul. Siemieńskiego 19/13
02-106 Warszawa
Wartość brutto: 1 156,00
5.    Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego
Ośrodek Szkoleniowy w Koronowie
ul. Szosa Kotomierska 3
86-010 Koronowo
Wartość brutto: 1 520,00
6.    Training Time
Dorota Ciołak
Ćmińsk ul. Prosta 25
26-085 Miedziana Góra
Wartość brutto: 1200,00
7.    SEKA S.A
ul. Bernardyńska 13
85-029 Bydgoszcz
Wartość brutto: 780,00

OFERTA NAJKORZYSTNIEJSZA
8.    AP Edukacja
Centrum Szkoleniowe w Bydgoszczy
Ul. Dworcowa 4
85-010 Bydgoszcz
Wartość brutto: 1500,00
9.    Jarosław Głogowski
Sienkiewicza 11/1
86-010 Koronowo
Wartość brutto: 1200,00

metryczka


Opublikował: Marcin Kłodzinski (14 listopada 2014, 10:53:14)

Ostatnia zmiana: Marcin Kłodzinski (27 listopada 2014, 14:06:59)
Zmieniono: DODANO ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 860