zamówienie na:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: Sprzedaż majątku ruchomego
nr sprawy: NZ/13/13
wartość: poniżej kwoty okreslonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 20 listopada 2013  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO

I.Organizator przetargu-Sprzedający:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo. www.bip.koronowo.pl
II.Przedmiot sprzedaży:
1. Autobus - CBY71HK

- marka: Autosan H9.21
- rodzaj silnika: Andoria 6Ct107
- moc : 110,4/150 KM
- pojemność 6 540 cm3
-  rok produkcji: 1989
- stan licznika 523 757 km
cena minimalna: 8 400,00 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta złotych)
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. występuje zwolnienie z podatku VAT.
Stan techniczny pojazdu:
- silnik kompletny, nie stwierdzono uszkodzeń, stan techniczny odpowiedni do zużycia
- układ napędowy odpowiedni do zużycia, nie stwierdzono uszkodzeń,
- układ jezdny – ogumienie bez widocznych wad i uszkodzeń, resory piórowe trwale odkształcone
- układ hamowania i kierowania funkcjonują poprawnie
- nadwozie autobusu – zużycie naturalne do okresu eksploatacji, nie stwierdzono uszkodzeń
- instalacja elektryczna – zużycie naturalne do okresu eksploatacji, nie stwierdzono uszkodzeń
- badanie techniczne ważne do 08.08.2013 r.
2. Autobus – CBY 4J41
- marka: Autosan H10.11.21
- rodzaj silnika: ANDORIA 6Ct107
- moc : 110,4 KW 150 KM
- pojemność 6540,00 m3
-  rok produkcji: 1996
- przebieg wg licznika 420 587 km
- liczba miejsc 47
cena minimalna: 21.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych) brutto, w tym Vat 23%
Stan techniczny pojazdu:
- silnik kompletny, nie stwierdzono uszkodzeń, stan techniczny odpowiedni do zużycia
- układ napędowy odpowiedni do zużycia, nie stwierdzono uszkodzeń,
- ogumienie przednie i tylne bez widocznych uszkodzeń,
- układ hamowania i kierowania funkcjonują poprawnie
- nadwozie autobusu – zużycie naturalne do okresu eksploatacji, nie stwierdzono uszkodzeń
- instalacja elektryczna – zużycie naturalne do okresu eksploatacji, nie stwierdzono uszkodzeń
- badanie techniczne ważne do 07.12.2013 r.
3. Autobus Jelcz – CBY FN56
- marka: Jelcz PR-120D
- rodzaj silnika: Z.S.
- moc : 230KM
- pojemność : 6900cm3
-  rok produkcji: 1991
- przebieg wg licznika: 166 565km
- liczba miejsc: 47
cena minimalna brutto: 18 600,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych)
w tym Vat 23%
Stan techniczny pojazdu:
- silnik ogólnie sprawny, rozruch normalny, praca prawidłowa
- podwozie częściowo wypracowane, zespoły przenoszące napęd na koła wyeksploatowane,
- wypracowane zawieszenie
- ogumienie marki Pirelli i Kormoran w dobrym stanie
- układy hamulcowe sprawne, częściowo wypracowane
- instalacja elektryczna ogólnie sprawna częściowo zużyta
- instalacja hydrauliczna ogólnie sprawna z objawami zużycia
- nadwozie znacznie zużyte, lakier zmatowiały, liczne ślady korozji powierzchniowej oraz wgłębnej w wielu miejscach oraz połączeniach oblachowań, wybicia wewnętrzne częściowo zużyte
- tapicerka siedzeń wytarta, chroniona pokrowcami
- badanie techniczne ważne do 14.06.2013 r.
4. Autobus - CBYFC39
- marka: Autosan H10.10.02
- rodzaj silnika: Andoria
- moc : 125kw/170KM
- pojemność 6 474,00m3
-  rok produkcji: 1995
- stan licznika 47,671 km
cena minimalna: 22 850,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt  złotych) brutto w tym Vat 23%
Stan techniczny pojazdu:
- silnik kompletny, nie stwierdzono uszkodzeń, stan techniczny odpowiedni do zużycia
- układ napędowy odpowiedni do zużycia, nie stwierdzono uszkodzeń,
- ogumienie przednie i tylne bez widocznych uszkodzeń,
- układ hamowania i kierowania funkcjonują poprawnie
- nadwozie autobusu – zużycie naturalne do okresu eksploatacji, nie stwierdzono uszkodzeń
- instalacja elektryczna – zużycie naturalne do okresu eksploatacji, nie stwierdzono uszkodzeń
- badanie techniczne ważne do 22.09.2013r.
5. Przyczepa rolnicza BYW 531S
- marka: Autosan D-46
- ładowność 4 000kg
- rok produkcji: 1986
cena minimalna: 2 370,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt złotych)
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. występuje zwolnienie z podatku VAT.
Stan techniczny pojazdu:
- przyczepa uniwersalna
- niesprawna technicznie
- skrzynia ładunkowa znacznie zużyta  
- rama podwozia z osprzętem – naturalne zużycie starzeniowe
- badanie techniczne ważne do 27.02.2009 r.
6. Przyczepa rolnicza BYW 664S
- marka: WUKO N 61
- ładowność 2 000 kg
- rok produkcji: 1963
cena minimalna: 2 580,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych)
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. występuje zwolnienie z podatku VAT.
Stan techniczny pojazdu:
- naczepa specjalistyczna
- zestaw kołowy zużyty
- stan techniczny skrzyni ładunkowej odpowiedni do okresu resursu,
- badanie techniczne ważne do 19.06.2014 r.
7. Przyczepa rolnicza BYW 379P
- marka: IFA hw 60.11
- ładowność 6 000kg
- rok produkcji: 1986
cena minimalna: 2 850,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych)
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. występuje zwolnienie z podatku VAT.
Stan techniczny pojazdu:
- przyczepa specjalizowana
- zestaw kołowy zużyty
- stan techniczny skrzyni ładunkowej odpowiedni do okresu resursu
- badanie techniczne ważne do 07.12.2013 r.
8. Walec drogowy VVW 3403
- marka: VVV 3403
- rodzaj silnika: spalinowy
- ciężar własny 1 060 kg
cena minimalna: 2 120,00 zł (słownie: dwa tysiące sto dwadzieścia  złotych)
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. występuje zwolnienie z podatku VAT.
Stan techniczny pojazdu:
- silnika nie uruchomiono – brak akumulatora
9. Ładowacz chwytakowy Cyklop 1
- marka: Cyklop1
- typ: T-214/1
- rok produkcji: 1985
- udźwig maksymalny: 500 kg
- głębokość opuszczania dolnej krawędzi czerpaka 140 cm
- wysięg maksymalny 483 cm
- ciężar własny 1700kg
Stan techniczny pojazdu:
- rama główna z osprzętem spawana,
- hydrauliczny układ roboczy odpowiedni do okresu resursu,
- ogumienie bez widocznych wad i uszkodzeń
cena minimalna: 3 400,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta złotych)
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. występuje zwolnienie z podatku VAT.
 10. Samochód specjalny Jelcz – BYB 886D
- marka: Jelcz PRESKO JP 1100    
- rodzaj silnika: MIELEC  SWT 680
- moc : 179KW/242KM
- pojemność 11 100 cm3
-  rok produkcji: 1991
- przebieg wg licznika 183 868 km
cena minimalna: 9 500,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych)
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. występuje zwolnienie z podatku VAT.
Stan techniczny pojazdu:
- silnik ogólnie sprawny, rozruch normalny,
- układ napędowy sprawny,
- zespoły jezdne zużyte odpowiednio do okresu eksploatacji,  
- instalacja elektryczna ogólnie sprawna
- skrzynia ładunkowa zbierająca śmieci z niewielkimi deformacjami
- badanie techniczne nie ważne
  11. Zamiatarka chodnikowa - R703HSA
- nazwa: zamiatarka samojezdna chodnikowa
- typ: R 703 HSA
- rodzaj: Z.I.
-  rok produkcji: 1995
- przebieg wg licznika: 81,50km
- masa własna: 440
cena minimalna brutto: 1 540,00zł (słownie: tysiąc pięćset czterdzieści złotych złotych)
Stan techniczny pojazdu:
- silnik nie uruchomiony z uwagi na brak akumulatora
- ogumienie  w średnim  stanie
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. występuje zwolnienie z podatku VAT.
III.Uwaga! Ocena stanu technicznego nie stanowi ekspertyzy technicznej
Przedmiot przetargu można oglądać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w  Koronowie Al. Wolności 4 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00 tel. 52-5860-414. Szczegółowa ocena stanu technicznego pojazdów dostępna jest w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie pok. nr 6
1.Termin składania ofert upływa 20.11.2013 r. o godz. 10:00
2.Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Al. Wolności 4 w Koronowie do dnia 20.11.2013 r. godz. 10:00.
3.Koperta powinna być oznaczona „OFERTA NA ZAKUP, ...............................................                                                                                                          (wskazanie środka transportowego)
(Autosana CBY 71HK, Autosana CBY 4J41, Autosana CBY FC39, Jelcza CBY FN56, Przyczepy Autosan D46  BYW 531S, Przyczepy WUKO BYW 664S, Przyczepy HW 6011 BYP 379P, Walca drogowego, Ładowacza chwytakowego  T 214, Samochodu specjalnego Jelcz PRESKO JP 1100, Zamiatarki chodnikowej R 703 HSA)
4.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości
- autobus Autosan CBY 71HK – 800,00 zł
- autobus Autosan CBY 4J41 – 1 500,00 zł
- autobus Autosan CBY FC39 – 2 000,00 zł
- autobus Jelcz CBY FN56 – 1 000,00zł
- przyczepa Autosan D46  BYW 531S – 160,00 zł
- przyczepa WUKO BYW 664S – 250,00 zł
-  przyczepa HW 6011 BYP 379P – 260,00 zł
- walec drogowy – 200,00 zł
- ładowacz chwytakowy  T 214 – 300,00 zł
- samochód specjalny Jelcz PRESKO JP 1100 – 900,00 zł
- zamiatarka chodnikowa R 703 HSA – 150,00 zł
Wadium należy wpłacić do dnia 18.11.2013 r. w kasie Zakładu lub przelewem na konto 95 8144 0005 2001 0000 1805 0001. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub zwrócone w ciągu 3 dni. W przypadku wyboru oferenta z najkorzystniejszą ofertą, który w terminie nie zapłaci pozostałej kwoty, wadium przepada.
5.Nabywca może złożyć ofertę na wszystkie lub na poszczególne składniki majątku ruchomego.
6.Oferta powinna zawierać:
- dane osobowe oferenta
- proponowaną cenę brutto określoną w złotych
- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
- sposób kontaktu z oferentem
7.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.11.2013 r. o godz. 10.15
8.Wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę jest zobowiązany w terminie do 7 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu dokonać wpłaty ceny ustalonej w przetargu na konto 95 8144 0005 2001 0000 1805 0001
9.Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
10.Oferta zostanie odrzucona jeżeli:
- została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta który nie wniósł wadium
- nie zawiera danych, o których mowa w pkt. 6, lub jest niekompletna, nieczytelna lub budząca inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę
11.Kryterium wyboru oferty: cena 100%
12.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne
13.Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu, zmiany ogłoszenia o przetargu, a także zmianę warunków przetargu, jak również odwołanie przetargu oraz jego warunków bez podania przyczyn.
druki do pobrania (118kB) pdf
Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
Bolesław Grygorewicz

ZAWIADOMIENIE O  WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
      Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie zawiadamia, iż na podstawie § 20 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe komisja przetargowa dokonała wyboru nabywców, którzy złożyli oferty z najwyższą cenę kupna majątku ruchomego:
1. Autobus Autosan  – CBY 71HK– brak ofert
2. Autobus Autosan – CBY 4J41- brak ofert
3. Autobus Jelcz – CBY FN 56 – brak ofert
4. Autobus Autosan  - CBY FC39 – 25 248,00 zł – Firma Handlowo Usługowa „ Joanna” Joanna      Tadajewska  Przewodowo Parcele 11 , 06- 126 Gzy
5. Przyczepa rolnicza BYW531S – 3 000,00 zł - Sławomir Ciesielski, Dąbrówka Nowa 8, 86- 014 Sicienko
6. Przyczepa rolnicza BYW664S – 3 580,00 zł- Piotr Kotlenga, Sierosław 116, 86-140 Drzycim
7. Przyczepa rolnicza BYW379P – 5 700,00 zł - Krzysztof Grubicki, Ul. Lipowa 7 Kotomierz, 86-022 Dobrcz
8. Walec drogowy – brak ofert
9. Ładowacz chwytakowy Cyklop -  5 555,55 zł - Renata Kortas Stary Jasiniec 36, 86-010 Koronowo
10. Samochód Jelcz BYB 886D – brak ofert
11. Zamiatarka chodnikowa – 2 150,00zł - Aleksander Węglarz, Ul. Krakowska 2 Niwy, 86-031 OsielskoStreszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Oferta nr 1.

Nazwa i adres oferenta: Lech Czeszewski, Morzewiec 3 , 86-011 Wtelno
Przyczepa rolnicza BYW531S –  Cena minimalna – 2 370,00 zł, cena oferowana – 2 407,00 zł.
Przyczepa rolnicza BYW379P – Cena minimalna  - 2 850,00 zł, cena oferowana – 3 005,00 zł.
Oferta nr 2.
Nazwa i adres oferenta: Sławomir Ciesielski, Dąbrówka Nowa 8, 86- 014 Sicienko
Przyczepa rolnicza BYW531S – Cena minimalna – 2 370,00 zł, cena oferowana – 3 000,00 zł.
Przyczepa rolnicza BYW379P – Cena minimalna  - 2 850,00 zł, cena oferowana – 3 500,00 zł.
Oferta nr 3.
Nazwa i adres oferenta: Józef Nowicki Łukowiec 20, 86-017 Wierzchucin Królewski
Przyczepa rolnicza BYW379P – Cena minimalna  - 2 850,00 zł, cena oferowana – 5 000,00 zł.
Ładowacz chwytakowy Cyklop - Cena minimalna  - 3 400,00 zł, cena oferowana – 3 600,00 zł.
Oferta nr 4.
Nazwa i adres oferenta: Mar Pol Marian Syldatk , Gorczegorze 38, 84 – 351 Nowa Wieś Zęb.
Przyczepa rolnicza BYW379P – Cena minimalna  - 2 850,00 zł, cena oferowana – 3 655,00 zł
Zamiatarka chodnikowa- Cena minimalna  - 1 540,00 zł, cena oferowana – 1 655,00 zł
Przyczepa rolnicza BYW531S – Cena minimalna – 2 370,00 zł, cena oferowana – 2 455,00 zł.
Oferta nr 5.
Nazwa i adres oferenta: Grzegorz Nowak, Wabcz 6, 86-212 Stolno
Przyczepa rolnicza BYW531S – Cena minimalna – 2 370,00 zł, cena oferowana – 2 800,00 zł.
Przyczepa rolnicza BYW379P – Cena minimalna  - 2 850,00 zł, cena oferowana – 3 100,00 zł
Przyczepa rolnicza BYW664S - Cena minimalna  - 2 580,00 zł, cena oferowana – 2 600,00 zł
Oferta nr 6.
Nazwa i adres oferenta: Piotr Kotlenga, Sierosław 116, 86-140 Drzycim
Przyczepa rolnicza BYW664S - Cena minimalna  - 2 580,00 zł, cena oferowana – 3 580,00 zł
Oferta nr 7.
Nazwa i adres oferenta: Adam Nakielski, Ul. Gliniana 4, 89-530 Śliwice
Przyczepa rolnicza BYW531S – Cena minimalna – 2 370,00 zł, cena oferowana – 2 500,00 zł.
Przyczepa rolnicza BYW664S - Cena minimalna  - 2 580,00 zł, cena oferowana – 2 700,00 zł
Przyczepa rolnicza BYW379P – Cena minimalna  - 2 850,00 zł, cena oferowana – 3 100,00 zł
Ładowacz chwytakowy Cyklop - Cena minimalna  - 3 400,00 zł, cena oferowana – 3 700,00 zł.
Zamiatarka chodnikowa- Cena minimalna  - 1 540,00 zł, cena oferowana – 1 750,00 zł
Oferta nr 8.
Nazwa i adres oferenta: Firma Handlowo Usługowa „Joanna” Joanna Tadajewska, Przewodowo Parcele 11, 06-126 Gzy
Autobus Autosan  - CBY FC39– Cena minimalna – 22 850,00 zł, cena oferowana – 25 248,00zł.
Oferta nr 9.
Nazwa i adres oferenta: Krzysztof Rogalski, Ul. Morzewiecka 8 Tryszczyn, 86-011 Wtelno
Przyczepa rolnicza BYW379P – Cena minimalna  - 2 850,00 zł, cena oferowana – 4 100,00 zł
Oferta nr 10.
Nazwa i adres oferenta: Kazimierz Kunda, Buszkowo 17, 86-010 Koronowo
Przyczepa rolnicza BYW531S – Cena minimalna – 2 370,00 zł, cena oferowana – 2 500,00 zł.
Oferta nr 11.
Nazwa i adres oferenta: Krzysztof Grubicki, Ul. Lipowa 7 Kotomierz, 86-022 Dobrcz
Przyczepa rolnicza BYW379P – Cena minimalna  - 2 850,00 zł, cena oferowana – 5 700,00 zł
Oferta nr 12.
Nazwa i adres oferenta: Henryk Gackowski, Ul. Jaworowa 23 Tryszczyn, 86-010 Koronowo
Przyczepa rolnicza BYW379P – Cena minimalna  - 2 850,00 zł, cena oferowana – 3 600,00 zł
Oferta nr 13.
Nazwa i adres oferenta: Ryszard Bratz, Radzicz 61/1, 89-110 Sadki
Przyczepa rolnicza BYW379P – Cena minimalna  - 2 850,00 zł, cena oferowana – 5 000,00 zł
Oferta nr 14.
Nazwa i adres oferenta: Karol Weręgowski, Wielkie Leżno 39, 87-313 Brzozie
Przyczepa rolnicza BYW664S - Cena minimalna  - 2 580,00 zł, cena oferowana – 3 050,00 zł
Oferta nr 15.
Nazwa i adres oferenta: Karol Weręgowski, Wielkie Leżno 39, 87-313 Brzozie
Przyczepa rolnicza BYW379P – Cena minimalna  - 2 850,00 zł, cena oferowana – 4 400,00 zł
Oferta nr 16.
Nazwa i adres oferenta: Sławomir Ossowski Łowinek Ul. Szkolna 3, 86-120 Pruszcz
Przyczepa rolnicza BYW531S – Cena minimalna – 2 370,00 zł, cena oferowana – 2 650,00 zł.
Przyczepa rolnicza BYW379P – Cena minimalna  - 2 850,00 zł, cena oferowana – 5 150,00 zł
Oferta nr 17.
Nazwa i adres oferenta: Jan Nieznalski, Kościelec 1, 88-170 Pakość
Przyczepa rolnicza BYW531S – Cena minimalna – 2 370,00 zł, cena oferowana – 2 900,00 zł.
Przyczepa rolnicza BYW379P – Cena minimalna  - 2 850,00 zł, cena oferowana – 3 550,00 zł
Oferta nr 18.
Nazwa i adres oferenta: Aleksander Węglarz, Ul. Krakowska 2 Niwy, 86-031 Osielsko
Przyczepa rolnicza BYW664S - Cena minimalna  - 2 580,00 zł, cena oferowana – 2 999,00 zł
Zamiatarka chodnikowa- Cena minimalna  - 1 540,00 zł, cena oferowana – 2 150,00 zł
Oferta nr 19.
Nazwa i adres oferenta: Stanisław Żurek Stary Jasiniec 4, 86-010 Koronowo
Przyczepa rolnicza BYW379P – Cena minimalna  - 2 850,00 zł, cena oferowana – 5 300,00 zł
Oferta nr 20.
Nazwa i adres oferenta: Antoni Piasek Sucha 80
Przyczepa rolnicza BYW531S – Cena minimalna – 2 370,00 zł, cena oferowana – 2 520,00zł.
Oferta nr 21.
Nazwa i adres oferenta: Gospodarstwo Rolne Maciej Buczkowski Wudzyn, Ul. Długa 34A, 86-022 Dobrcz
Przyczepa rolnicza BYW379P – Cena minimalna  - 2 850,00 zł, cena oferowana – 3 100,00 zł
Oferta nr 22.
Nazwa i adres oferenta: Renata Kortas Stary Jasiniec 36, 86-010 Koronowo
Ładowacz chwytakowy Cyklop - Cena minimalna  - 3 400,00 zł, cena oferowana – 5 555,00 zł.


Dziękujemy za udział w przetargu, a nabywcom których oferty wygrały gratulujemy.

Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
Bolesław Grygorewicz

metryczka


Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (4 listopada 2013, 11:50:11)

Ostatnia zmiana: Angelika Gordon - Wolfram (21 listopada 2013, 13:15:22)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2545