zamówienie na:

Na świadczenie usługi ochrony fizycznej i technicznej budynków, mienia oraz osób dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie

zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Wąskotorowa 4 w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: MGOSiR/TA.341-1
wartość: poniżej kwoty 193 000 euro
termin składania ofert: 9 kwietnia 2010  12:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ) informujemy, że w prowadzonym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi ochrony fizycznej i technicznej budynków, mienia oraz osób jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2, złożoną przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe J.A.G Sp z o.o., ul. Kaszubska 25, 85-048 Bydgoszcz.Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu - 61.664,00 zł brutto. _____________________________________________  




siwz (165kB) pdf

                                                                                         Zatwierdził:

                                                                                    Dyrektor Jednostki

                                                                                   mgr Maciej Makowski


załącznik nr 1 (str. 1) (349kB) pdf
załącznik nr 1( str. 2) (639kB) pdf
załacznik nr 2 (868kB) pdf
załacznik nr 3 (1022kB) pdf
załącznik nr 4 (1133kB) pdf
załącznik nr 5 (1250kB) pdf
załacznik nr 6 (1496kB) pdf
załacznik nr 7 ( str. 1 ) (1799kB) pdf
załacznik nr 7 ( str. 2 ) (2188kB) pdf
załacznik nr 7 ( str. 3 ) (2628kB) pdf
załacznik nr 7 ( str. 4 ) (2762kB) pdf
załacznik nr 7 ( str. 5 ) (2814kB) pdf
załacznik nr 7 ( str. 6 ) (3065kB) pdf
załącznik nr 7 ( str. 7 ) (3445kB) pdf
załącznik nr 7 ( str. 8 ) (3743kB) pdf
załacznik nr 8 (3988kB) pdf
załacznik nr 9 ( str. 1 ) (4347kB) pdf
załacznik nr 9 ( str. 2 ) (4663kB) pdf

                                 Zawiadomienie o wyniku postępowania

                          

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ) niniejszym informujemy, że w prowadzonym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usługi ochrony fizycznej i technicznej budynków, mienia oraz osób" jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2, złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe J.A.G Sp z o.o.

ul. Kaszubska 25

85-048 Bydgoszcz

oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu - 61.664,00 zł brutto.

Lista wykonawców oraz streszczenie oceny i porównanie ofert:

Oferta nr 1

EKOTRADE Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 11, 85-741 Bydgoszcz. Cena: 71.126,00 zł brutto - 87 punktów.

Oferta nr 2

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe J.A.G Sp z o.o.

ul. Kaszubska 25, 85-048 Bydgoszcz. Cena: 61.664,00 zł brutto - 100 punktów.


                                


metryczka


Opublikował: Ewa Wasila (31 marca 2010, 12:01:41)

Ostatnia zmiana: Ewa Wasila (12 kwietnia 2010, 15:21:55)
Zmieniono: wynik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1984