zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków na dz. nr 104/18 w Okolu

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.2.11.2019
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 30 września 2019  09:00
wynik postępowania: Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: Pracownia Projektowo - Inwestycyjna INŻYNIERIA SANITARNA mgr inż. Sławomir Maruszak, ul. Rynek 25,86-200 Chełmno 


Link do postępowania umieszczonego na platformie zakupowej: link

metryczka


Odpowiada za treść: Maria Klapczyńska
Opublikował: Maria Klapczyńska (24 września 2019, 13:46:57)

Ostatnia zmiana: Maria Klapczyńska (4 grudnia 2019, 11:53:35)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 202