zamówienie na:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi przez specjalistę psychologa oraz dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi – w tym z autyzmem, zespołem Aspergera, zaburzeniami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania, zaburzeniami autystycznymi oraz zaburzeniami funkcji organizmu przez psychologa, pedagoga, logopedę i fizjoterapeutę na terenie miasta i gminy Koronowo.

zamawiający: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie
tryb zamówienia: zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
nr sprawy: OA.251.2.2019
wartość: nie przekraczającej 750.000 euro
termin składania ofert: 8 kwietnia 2019  09:00
wynik postępowania: dodano poniżej 
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi
o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro i nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).

Nazwa zamówienia:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi przez specjalistę psychologa oraz dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi – w tym  z  autyzmem, zespołem Aspergera, zaburzeniami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania, zaburzeniami autystycznymi oraz zaburzeniami funkcji organizmu przez psychologa, pedagoga, logopedę i fizjoterapeutę na terenie miasta i gminy Koronowo. 

CPV 85 00 00 00-9, 
CPV 85 31 12 00-4, 
CPV 85 31 21 20-6, 
CPV 85 31 13 00-5.Treść ogłoszenia (2192kB) pdf
Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem (20kB) word

Klauzula informacyjna - ochrona danych (22kB) plik


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (31kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Iwona Czechowska
Opublikował: Paweł Święcichowski (1 kwietnia 2019, 13:21:53)

Ostatnia zmiana: Paweł Święcichowski (10 kwietnia 2019, 14:53:59)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1079