zamówienie na:

1. Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów szkół podstawowych, które to placówki nie są wyposażone w stołówki. Od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od nauki w szkole, na terenie Gminy Koronowo 2. Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków jednodaniowych dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Koronowo. Od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt przypadających w te dni

zamawiający: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie
tryb zamówienia: Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
nr sprawy: OA.251.2.2018
wartość: nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.0
termin składania ofert: 21 grudnia 2018  09:00
wynik postępowania: zamieszczono ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi  o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro i nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986). 
  
Nazwa zamówienia:
1. Przygotowywanie i dostarczanie gorących  posiłków jednodaniowych dla uczniów szkół podstawowych, które to placówki nie są wyposażone w stołówki. Od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od nauki w szkole, na terenie Gminy Koronowo.

2. Przygotowywanie i dostarczanie gorących  posiłków jednodaniowych dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Koronowo. Od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt przypadających w te dni.

CPV 55 32 10 00-6, CPV 55 52 31 00-3, 55 52 00 00-1, 55 32 00 00-9
Koronowo, 13.12.2018 Dyrektor
Miejsko - Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Koronwie
Dariusz Karwat

Treść ogłoszenia (2641kB) pdf
Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem (21kB) word

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (33kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Paweł Święcichowski
Opublikował: Paweł Święcichowski (13 grudnia 2018, 19:55:09)

Ostatnia zmiana: Paweł Święcichowski (31 grudnia 2018, 09:58:23)
Zmieniono: dodano rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 537