zamówienie na:

„Świadczenie usługi ochrony fizycznej i technicznej budynków, mienia oraz osób dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie”

zamawiający: MGOSiR w Koronowie
tryb zamówienia: ZAPYTANIE OFERTOWE
nr sprawy: TA.261.3.2018
wartość: Wartość nie przekraczająca 30 000 euro
termin składania ofert: 3 grudnia 2018  09:00
wynik postępowania: Umieszczono poniżej