zamówienie na:

Przygotowanie dokumentacji projektowo – budowlanej Zabezpieczenia osuwiska „Tucholska” i przebudowy ul. Tucholskiej w Koronowie od km 1+300 do km 1+690

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: IPP.271.19.2018
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 17 kwietnia 2018  09:00
wynik postępowania: umieszczono poniżej