Zawiadomienie o obradach XLVI sesji Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 27 września 2006 rokuUprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 września 2006 roku o godzinie 10:00 w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 odbędą się obrady XLVI sesji Rady Miejskiej w Koronowie, której tematem będzie:

1. Otwarcie obrad XLVI sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad XLVI sesji.
3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad XLVI sesji.
4. Przyjęcie protokołu z obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
5. Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności w okresie między sesjami Rady i z wykonania uchwał.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych na nie odpowiedziach.
7. Składanie interpelacji.
8. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
9. Debata rolna:
a) informacja Burmistrza Koronowa o aktualnej sytuacji w rolnictwie w Gminie Koronowo,
b) informacja Wydziału Środowiska i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o aktualnych działaniach realizowanych przez Rząd w zakresie rolnictwa,
c) informacja Agencji Rynku Rolnego Oddziału Terenowego w Bydgoszczy na temat skupu oraz przetwórstwa mleka i żywca,
d) informacja Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie na temat wskaźników ekonomicznych w rolnictwie oraz opłacalności produkcji rolnej, e) Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy na temat zasad obrotu materiałem siewnym i środkami ochrony roślin w świetle obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie.
f) pozostałe informacje,
g) dyskusja.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVIII/438/05 Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Koronowo na lata 2006 – 2010.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Koronowie.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad umożliwiających używanie herbu i barw Gminy Koronowo.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podjęcia działań w celu budowy stoku narciarskiego.
16. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
17. Zamknięcie obrad XLVI sesji.

Koronowo, dnia 18 wrzesnia 2006 roku

Przewodniczacy Rady Miejskiej
w Koronowie
Grzegorz myk

metryczka


Wytworzył: Przewodniczacy Rady Miejskiej (18 września 2006)
Opublikował: Adela Rojek (18 września 2006, 09:51:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1662