Zawiadomienie o obradach XLV sesji Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 30 sierpnia 2006 rokuUprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 sierpnia 2006 roku o godzinie 10:00 w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 odbędą się obrady XLV sesji Rady Miejskiej w Koronowie, której tematem będzie:


 1. Otwarcie obrad XLV sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad XLV sesji.
 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad XLV sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z wykonania uchwał i z działalności w okresie między sesjami Rady.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych na nie odpowiedziach.
 7. Składanie interpelacji.
 8. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Medalu „ZA ZASŁUGI DLA ZIEMI KORONOWSKIEJ”.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Medalu „ZA ZASŁUGI DLA ZIEMI KORONOWSKIEJ”.
 11. Wręczenie Medali „ZA ZASŁUGI DLA ZIEMI KORONOWSKIEJ” i listów gratulacyjnych.
 12. Podziękowanie za długoletnią pracę na stanowiskach dyrektora gminnych jednostek organizacyjnych.
 13. Złożenie ślubowania przez nauczycieli, którzy otrzymali nowe akty awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przed Burmistrzem Koronowa.
 14. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2006 roku.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVIII/438/05 Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia środków budżetowych na inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Wtelno-Stopka-Okole-Stary Dwór-Koronowo oczyszczalnia – projekt”.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia środków budżetowych na inwestycję pn. „Przebudowa budynku socjalnego na stadionie VICTORII w Koronowie”.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia środków budżetowych na inwestycję pn. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łąsku Wielkim”.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie barw Gminy na sztandarze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Koronowie.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania w formie darowizny gruntu na terenie miasta Koronowa.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Koronowo nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Koronowo.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykupu gruntów przez Gminę Koronowo.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Koronowie działka nr 47/2, nr 17/5, nr 31/3 LP i w Starym Jasińcu działka nr 31/6 LP, nr 31/1 LP, przeznaczonego pod budowę części trasy gazociągu średniego ciśnienia.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Gminy.
 26. Informacja z przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2006/2007.
 27. Sprawozdanie z działalności i planowane zamierzenia na przyszłość Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie.
 28. Sprawozdanie z działalności Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koronowie.
 29. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 30. Zamknięcie obrad XLV sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Koronowie
Grzegorz Myk

metryczka


Wytworzył: Przewodniczacy Rady Miejskiej (14 sierpnia 2006)
Opublikował: Adela Rojek (14 sierpnia 2006, 11:00:36)

Ostatnia zmiana: Adela Rojek (14 sierpnia 2006, 11:16:12)
Zmieniono: dodano informację o dacie i miejscu zwołania obrad XLV sesji.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1440