Zawiadomienie o obradach XLIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 28 czerwca 2006 rokuUprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 czerwca 2006 roku o godzinie 9:00 w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 odbędą się obrady XLIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie, której tematem będzie:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XLIV sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad XLIV sesji.
 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad XLIV sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa w okresie między sesjami Rady.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 7. Składanie interpelacji.
 8. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
 9. Wyróżnienie szkół:
  a) Gimnazjum w Wierzchucinie Królewskim za zajęcie II miejsca w Ogólnopolskim Finale VII-ej Szkolnej Giełdy Turystycznej „PRZYGODA” w kategorii „Region w zmysłach”,
  b) Gimnazjum we Wtelnie za zajęcie VIII miejsca w XXIX-m Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w kategorii gimnazjów,
  c) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie za zajęcie XI miejsca w XXIX-m Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w kategorii szkół podstawowych.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVIII/438/05 Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji w roku 2006 projektu pn. „Budowa ulicy Norwida i Zawadzkiego w Koronowie”.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/250/04 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Koronowo.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Koronowo na lata 2006 – 2010.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 73 i części działki nr 317 położonych w Koronowie.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykupu gruntów przez Gminę Koronowo.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie założeń polityki oświatowej prowadzonej przez Gminę Koronowo.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVIII/523/2002 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 12 czerwca 2002 roku w sprawie podziału Gminy Koronowo na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 22. Rozpatrzenie projektu apelu Rady Miejskiej w Koronowie.
 23. Informacja z realizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Koronowo za okres od maja 2005 r. do czerwca 2006 r.
 24. Informacje: Komendanta Komisariatu Policji w Koronowie, Punktu Informacji Turystycznej, Stanowiska ds. promocji Urzędu Miejskiego w Koronowie, Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Koronowie o przygotowaniu Gminy do sezonu turystycznego i wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
 25. Sprawozdanie z działalności i planowane zamierzenia na przyszłość Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie.
 26. Sprawozdanie z działalności Komisji Finansów, Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Koronowie.
 27. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 28. Zamknięcie obrad XLIV sesji.

Jednocześnie informuję, że Burmistrz Koronowa zaprasza po obradach XLIV sesji o godz. 14-tej na uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Hali Sportowo-Widowiskowej w Koronowie. Uroczystość odbędzie się na terenie budowy hali (Koronowo przy ul. Witosa). Koronowo, dnia 19 czerwca 2006 r.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczacy Rady Miejskiej (19 czerwca 2006)
Opublikował: Adela Rojek (19 czerwca 2006, 10:31:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1701