Zawiadomienie o obradach XLIII sesji Rady miejskiej w Koronowie w dniu 31 maja 2006 rokuUprzejmie zawiadamiam, że w dniu 31 maja 2006 roku o godzinie 9:00 w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 odbędą się obrady XLIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie, której tematem będzie:

 1. Otwarcie obrad XLIII sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad XLIII sesji.
 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad XLIII sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 5. Składanie interpelacji.
 6. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej w całości Uchwałę Nr XL/466/06 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na realizację projektu z odnowy wsi pn.: „Modernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w Wierzchucinie Królewskim”.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej w całości Uchwałę Nr XLII/490/06 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na prefinansowanie zadania pn.: Kanalizacja sanitarna w Mąkowarsku – III etap”.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej w części Uchwałę Nr XLII/489/06 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na realizację i prefinansowanie zadania pn.: „Budowa pieszo jezdni w Pieczyskach.”
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVIII/438/05 Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.
 11. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 12. Zamknięcie obrad XLIII sesji.

Koronowo, dnia 25 maja 2006 r.

Przewodniczacy Rady
Grzegorz Myk

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Grzegorz Myk (25 maja 2006)
Opublikował: Adela Rojek (25 maja 2006, 15:10:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1898