Informacje

Informacje

Głosowanie przez dopisanie do spisu wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Wyborca czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy), a w przypadku wyborcy wpisanego do rejestru wyborców na własny wniosek — przebywający czasowo poza miejscem wpisania [...]

Informacja o sposobie wpisania się do rejestru wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Na podstawie art. 19 § 1, 2 i 3 Kodeksu wyborczego - wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, - wyborcy nigdzie niezamieszkali, przebywający stale na obszarze gminy, - wyborcy stale zamieszkali na [...]

Informacja Burmistrza Koronowo o udostępnieniu na pisemny wniosek wyborcy spisu osób uprawnionych do głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10.05.2020 r.

K O M U N I K A T   Burmistrz Koronowa informuje, że zostały sporządzone spisy osób uprawnionych do głosowania w wyborach Prezydenta RP  zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.   W dniach od 20.04.2020 r. do [...]

Informacja dotycząca dodatkowych zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych

Informacja dotycząca dodatkowych zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych [...]

Informacje dla wyborców

Informacje dla wyborców [...]

metryczka