Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.62.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.62.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (10 kwietnia 2020)
Opublikował: Marta Sadkowska-Zielke (15 kwietnia 2020, 13:34:32)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 186